Help Best Choice/ Vous orienter vers les meilleurs choix

Hashtag, yon mwayen pou fè plis moun wè piblikasyon ou

RSS
Hashtag, yon mwayen pou fè plis moun wè piblikasyon ou
Jounen jodiya anpil moun itilize Hashtag jis paske yo vle alamòd, san pou otan yo pa konnen vrè sans li ak bon itilizasyon li.
Alòs ki sa yon Hashtag ye?
-Hashtag ki vle di dyèz en fransè (#) se yon senbòl ke ou mete devan yon mo kle pou pèmèt ke li referanse, konsa tout pòs ki gen rapò ak tèm sa ke yon moun va itilize ap regroupe yon sèl kote.
-Pa egzanp si nou ta chache sou Facebook Hashtag motivation (#Motivation), map jwen tout piblikasyon ki fèt e ki gen rapò ak motivasyon.
Itilizasyon hashtag nan piblikasyon ka pèmèt pwodui ak sèvis antrepriz la al jwen plis moun.
Ou gen abitid itilize Hashtag? Ki sa ou panse?

Article précédent Article suivant

  • Akasantech Infos
Commentaires 0
Laissez un commentaire
Nom:*
Courriel:*
Message: *
* Requis