Help Best Choice/ Vous orienter vers les meilleurs choix

3 konsèy lè w ap achte sou entènèt

RSS
3 konsèy lè w ap achte sou entènèt
Achte sou entènèt se bèl bagay, ou pa bezwen deplase, ou jus peye epi produiw vin jwen ou, men fòk nou di li gen malè ladan tou, ou ka pèdi kob ou, oswa yo ka pirate kat de kredi ou si w pa fè sa ak prekosyon.
Nan sens sa, men 3 bon konsèy anvan ou fè lide pou achte sou entènèt :
1.Verifye si sit la sekirize, wap gade nan lyen an si li make https nan kòmansman.
Yon sit ki pa serize ogmante risk pou pirat gen aksè a kat de kredi ou.
2.Anpil fwa, ou ala rechèch de yon produi de kalite ou de mak. Se pou tèt sa fòw konpare pri yo sou plizyè sit, sa edew gen yon bon lide sou pri a. Santi bon koute chè evite bagay bon mache.
3.Gen de moun produi ki tèlman bèl nan foto wanvi achtel, men dèfwa se pa konsa produi a sanble ditou. Kidonk gade avi kliyan ki achte produi yo deja, kòmantè sa yo souvan plase anba, pa neglije li yo pou edew fè yon pi bon chwa.
Ou rankontre pwoblèm nan achte sou entènèt? Pa ezite pataje ak nou nan kòmantè. Nou la pou edew

Article précédent Article suivant

  • Akasantech Infos
Commentaires 0
Laissez un commentaire
Nom:*
Courriel:*
Message: *
* Requis