Help Best Choice/ Vous orienter vers les meilleurs choix

3 rimè sou batri telefòn ke moun toujou ap repete

RSS
3 rimè sou batri telefòn ke moun toujou ap repete
Anpil pawòl toujou ap pale sou zafè batri telefòn, genyen ki di lè yon telefòn nan chaj ou pa sipoze itilizel, sak di tou, ou sipoze kite telefòn nan fè jounen nan chaj pou li ka direw, enben jodiya Akasan pote pou ou, yon demele nan paròl sa yo.
1.Lè wap chaje telefòn lan ou pa supoze itilize li.
Yon telefòn kap chaje itilize plis resous, sa fè li pa chaje vit, men nan oken ka, li pa afekte batri a, sèl pridans se evite mete li nan zorèy ou paske lap rechofe pandan chaj la.
2.Pa kite telefòn ou domi nan chaj.
Telefòn jounen jodiya yo gen kapasite pou yo kontrole sa yo, ou pa bezwen ap enkyetew pou lè li fè trop tan nan chaj.
3.Kite telefòn lan fè jounen nan chaj lè li nèf
Wi, lontan batri ansyen telefòn yo te mande lèw fèk ap itilize yo fòk ou chaje yo pandan anpil tan pou aktive kalibraj li.
Bòn nouvèl, nouvo telefòn yo fè sa otomatik. Depi menm jou ou achte telefòn nan ou ka kòmanse itilize li menm moman.
Ki lòt paròl nou kon sou batri telefò? pataje ak nou.
Source : MacManiack

Article précédent Article suivant

  • Akasantech Infos
Commentaires 0
Laissez un commentaire
Nom:*
Courriel:*
Message: *
* Requis