Help Best Choice/ Vous orienter vers les meilleurs choix

Astis pou pataje ou resevwa mesaj de yon lot whatsapp sou telefòn ou

RSS
Astis pou pataje ou resevwa mesaj de yon lot whatsapp sou telefòn ou
Nou konn dèfwa gen mesaj WhatsApp nou ta toujou vle genyen sou telefon nou oubyen voye bay yon lot moun tou an ka ke kont nou an ta gen pwoblem, nou pa ta vle mesaj sa yo pedi. Enben men yon fason byen senp ou ka pataje mesaj ou ak yon moun oubyen resevwa tout mesaj moun nan yo sou pwòp telefòn ou :
1. Ou prale sou telefòn moun lan pouw resevwa, si wap voye mesaj se paw la, wap ouvri whatsApp li, ou prale nan "Paramètres"
2. Wap chwazi "Discussions"
3. Nan meni an wap seleksyone "Sauvegarder dans google drive" lap ba ou twa bagay, wap pran quotidien
4. Pou ka jwen mesaj yo san poblèm fow asurew ke enregistreman yo ka fèt e sou wifi e lè data moun lan ouvri, nan sans sa wap klike sou "Sauvegarder via" wap chwazi "Wifi ou données mobiles".
5. La se pati ki pi enpòtan, wap klike sou "Compte google" wap seleksyone "ajouter un compte google" pou mete kont ke ou ta renmen resevwa mesaj yo.
Epi ti mesaj ou ap vin jwen ou san pwoblèm e ou ka pataje ak lot kont ou vle tou.
Ou gen yon kesyon? Pa ezite poze nou nan kòmantè.
Pa bliye tag yon zanmiw pou bal teknik pou li ka byen itilize telefòn li.

Article précédent Article suivant

  • Akasantech Infos
Commentaires 0
Laissez un commentaire
Nom:*
Courriel:*
Message: *
* Requis