Help Best Choice/ Vous orienter vers les meilleurs choix

Kèk kritè pou chwazi yon bon telefòn

RSS
Kèk kritè pou chwazi yon bon telefòn
Gen anpil moun ki chwazi telefòn pou kamera, aloske krite yo ta supoze repoze sou kalite telefòn ak lòt kritè ankò. Pami yo 3 kritè sa yo trè enpòtan pami you pil lòt ankò.
1. Kapasite : Sa rive anpil mun yo annik fin achte you telefon, yo instale 2 3 aplikasyon espas li gentan foul.
Inpotan se gade ki kapasite telefon lan genyen dabo e evalye si lap karepon a bezwenw. Ou ka toujou itilize you kat memwa pou espas men tcheke memwa telefon lan dabo lew ap achtel.
2. Endirans batri a : Dèfwa ou gen dwa ap fè rout lwen, ou pa gen aksè pou chage telefòn ou, telefòn lan pa ka fèw yon bon 2h de tan, sa few change telefòn souvan. Se pou sa li enpòtan pou chwazi yon telefòn ki gen you bon endirans batri.You bon telefòn sipoze ka fè o mwen 1 jou ak chaj.
3. Kamera : Jounen jodiya, fè you seri de bagay mande pou gen bon kamera, swa pou asiste a yon reyinyon en liy, swa pou fè you videyo, donk chwa yon bon telefòn repoze sou kamera tou.
Toujou sonje pran sanw lè wap chwazi telefòn e sèvi de konsèy sa yo pandan wap pataje ak nou avi paw sou kòman ou chwazi telefòn ou.

Article précédent Article suivant

  • Akasantech Infos
Commentaires 0
Laissez un commentaire
Nom:*
Courriel:*
Message: *
* Requis