Help Best Choice/ Guide you towards the best choices

5 siy ke or nomofobik

RSS
5 siy ke or nomofobik
Nomofobik se yon adiksyon a telefon. Objè elektronik sa telélman prezan nan vi nou ke pafwa nou bliye moun ki kote nou.
Who knows what it is?
Men 5 siy enpòtan:
1.Telefòn ou se premye bagay ou wè avan ou leve e denyè bagay ou itilize avan ou kouche.
2.Lèw ap manje bò tab, li nan menw.
3.Ou nan lari wap chat.
4.Ou nan twalèt wap utiliza li.
5.Depiw when your phone is on, you don't have to worry about it, or you don't even know it.
Ou gendwa pa gen tout, men o mwen wap gen youn. Ki siy ou gen lakay ou? Kisa ou panse ki pi grav ladan yo?

Previous Post Next Post

  • Akasantech Infos
Comments 0
Leave a comment
Your Name:*
Email Address:*
Message: *
* Required Fields