Help Best Choice/ Guide you towards the best choices

Kòman envesti lajanw nan biznis an Ayiti

RSS
Kòman envesti lajanw nan biznis an Ayiti
There you have an opportunity to do so, you need to be able to think about it before or after you have invested it, you can also use AkasanTech to know what to do if you have invested it.
-Byen konpran any detail before or invested, oswa or ka mande konsèy nan men expè ki nan domèn lan to avoid pran echèk.
Se pa tout bagay ki klere ki lò, ki vle di pran sanw anvanw aji.
-Se bagay ki tap fè nou mal anpil, ou gen yon sèl 400,000 gds ou envestil nan yon sèl grenn biznis, esil fè fayit?
Konsèy nou pou ou, se divèsifye investisman ou. Tankou ou ka nan materyo, nan pwodui alimantè ak elatriye…Konsa yon pa mache byen wa pare kou ak lòt yo.
-Always meet yon kòb sou kote, o ka ou.
Pèyi lòk, entanperi kon lakoz biznis pa ka funksyone, li always good si w gen yon lajan an rezèk pou ka pare kou sa yo.
Or te renmen konsèy sa yo?
Pataje ak nou lidew.

Previous Post Next Post

  • Akasantech Infos
Comments 0
Leave a comment
Your Name:*
Email Address:*
Message: *
* Required Fields