Help Best Choice/ Guide you towards the best choices

Change kont facebook to paj facebook

RSS
Change kont facebook to paj facebook

Paj Facebook bay anpil avantaj, ke swa swa pour biznis ou lòt activite, li joujou good pour gen yon paj Facebook, pu ka pèmèt yon bon kominikasyon ak odyans ou.

Men esi w vle fè yon paj sou yon kont ki egziste deja? Or do you see people who don't have photos?

Enben men prosesis pou fè sa:

1.Wap open Facebook or, wap click on 3 bars that you can use for your phone or year.

  1. Wap chwazi “Pages”

3.Wap select "Create a page based on your profile"

4.Epi wap chwazi “Start”

After that, wap ranpli everything enfòmasyon yo mandew yo.

Lè ou fin kreye li.

Paj ou ap gen menm foto profil ak kouvètu ak kont ou an.

Wap always gen yon kont.

Paj lan ap pran menm non ke ou itilize sou kont ou an.

Nan paramèt, wap gen posibilite pou envite zanmi al like paj ou a.

Astis is it where? Pale ak nou.

Previous Post Next Post

  • Akasantech Infos
Comments 0
Leave a comment
Your Name:*
Email Address:*
Message: *
* Required Fields