Help Best Choice/ Guide you towards the best choices

Bloke fo kont Facebook

RSS
Bloke fo kont Facebook
Denye tan sa yo, anpil moun ap fè fo kont sou rezo sosyo yo, yo pran photo ou, ak non w yo kreye yon paj nan objektif pou pase pou ou menm, swa pou mande kòb ak lòt vye bagay. Now you can see what you're doing if you have a photo or.
Men prosesis la:
1.Open Facebook or.
2.Ale nan “Settings and privacy”
3.Wap select “Privacy shortcuts”
4. Nan list la, wap chwazi “Control facial recognition”
5.Epi wap chwazi “yes” for active li.
Depiw end fè sa, otomatikman yon moun kreye yon paj ak foto ou, Facebook ap voye yon mesaj ba ou.
Pa bliye sa trè enpòtan pour fè, jan pwovèb la di a, prekosyon pa kapon.
Astis is it where? You don't have to worry about it but it doesn't matter what you're doing.

Previous Post Next Post

  • Akasantech Infos
Comments 0
Leave a comment
Your Name:*
Email Address:*
Message: *
* Required Fields