Help Best Choice/ Guide you towards the best choices

Konsey pou antreprenè

RSS
Konsey pou antreprenè

Gen yon pwovèb ki di: "Sak nan pòch ou, se li ki paw, anpil jèn ap tann yo jwen yon bon travay pou yo lanse yo nan biznis. Genyen ki ap tan lamàn, jan bib la dil la "se swè kouraj ou ki pou fè ou mete yon moso pen nan bouch ou. Kidonk ou sipoze degajew fè activite pour reyisi nan laviw.

Kòman ou ka panse tankou yon treprenè? Men kèk karakteristik:

-Yon treprenè se yon mun ki always ala rechèch opòtinite, se yon mun ki always ap chache kòman li kap chache rezoud yon pwoblèm, yon mank epi li menm li vini avèk solisyon pour ede mun ki vin tounen opòtinite pwòp tèt li.

-Yon moun ki konn sal vle, anyen paka blokel. Or suppose gen vizyon de sa w vle e travay pour reyalizel.

-Pa pè echèk, wi gen sa nan vi a, wap aprann plis de yon echèk ke yon reyisit, yon moun ki gen eksperyans se apati de echèk li fè li apran.

Pa janm sispan leve, apres or fin tonbe epi rekòmanse pirèd.

-Kwè nan tèt ou, se yon bagay ki fondamantal, 10,000 moun te mèt kwè nan ou, depiw doubt of ou, ou pa pral okenn kote. Wap always pran desizyon, wap always kite opòtinite yo pase.

Yon treprenè se yon moun ki always ap bay tet li chalenj, li pa janm end aprann.

Chak jou lap met bet sou li, epi chache opòtonite pour atenn objektif li.

Where do you think they are? Ki konsèy or ka bay jèn yo?

Previous Post Next Post

  • Akasantech Infos
Comments 0
Leave a comment
Your Name:*
Email Address:*
Message: *
* Required Fields