Help Best Choice/ Vous orienter vers les meilleurs choix

Twa (3) fason ou ka fè ekonomi

RSS
Twa (3) fason ou ka fè ekonomi
Fè ekonomi pat janm yon bagay ki fasil, dèfwa kòb la nan menw, ou jus change 1000gds ladan, epi boom ou pa ret kòb ankò. Lajan pase nan menw sanw pa janm regle anyen serye, enben men 3 fason pou sispan gaspiye kòb ou :
1.Planifye depans ou, pandan wap byen pran sanw pou ou mete en priyorite sa ki nesesè e obligatwa.
2.Mange lakay ou, lè ou pede mange nan restoran byen chè, ou depanse plis. Kòb ki te ka fèw yon jou, pase nan yon sèl pla mange resto.
3.Koupe abitid frekante bar ak club pou fè tout weekend ap bwè byè, Youn oswa 2 boutèy bon, men pratik fè chak weekend ou ap pase kès byè pap itil anyen ke vant ou kap gro pandan wap pòv.
Li toujou bon pou ou fè yon bidjè swa pa semèn oswa pa mwa, li ap pèmèt ou gen yon lide sou konbyen ou antre, konbyen ou depanse epi konbyen ou ka ekonomize.
Se te konsèy Akasan pou ede ou fè ekonomi.

Article précédent Article suivant

  • Akasantech Infos
Commentaires 0
Laissez un commentaire
Nom:*
Courriel:*
Message: *
* Requis