Help Best Choice/ Vous orienter vers les meilleurs choix

Konparezon ant maketing digital ak maketing klasik

RSS
Konparezon ant maketing digital ak maketing klasik

Tan modènize, konpòteman achtè yo change, sa vin fè ke li primodyal pou antrepriz yo change fason ke yo fè maketing yo. Gen gro diferans ant maketing digital la ak maketing klassik la.

Men 3 gro diferans :

1.Meketing klassik la fèt atravè pano afichaj, nan jounal ak flayè aloske maketing digital itilize rezo sosyo, sit entènèt ak emailing poun site sa yo sèlman.

2.Maketing digital la pèmèt ou suiv reaksyon piblik la, kontrèman a sa klasik la ki pa gen kapasite poul konnen ki avi ni konpòteman kliyan pa rapò a produi sa.

3.Yon kanpay piblisitè koute anpil kòb, sa ki fè li mande pou antrepriz la gen yon gro bidjè. Ki diferan de maketing digital la ki pa koute anpil kòb.

Pou antrepriz ou an avanse, se vre maketing klassik la fonksyone. Men li bezwen bon jan maketing digital pou bal jarèt.

Ak maketing digital ou ka aten anpil kliyan.

Daprè ou, ki lòt konparezon ou ka fè ant maketing digital la ak maketing klassik la?

Pataje ak nou nan kòmantè

Article précédent Article suivant

  • Akasantech Infos
Commentaires 0
Laissez un commentaire
Nom:*
Courriel:*
Message: *
* Requis