Help Best Choice/ Vous orienter vers les meilleurs choix

Fè plis kòb ak Whatsapp profesyonèl

RSS
Fè plis kòb ak Whatsapp profesyonèl
Nan moman sa, kontak ak kliyan inpòtan anpil, kelkeswa ti biznis ou genyen, fòk ou toujou disponib pou van oswa bay sèvis, nan sans sa Akasan tech wè nesesite pou li pote infòmasyon sou prosesis pou byen gere kliyan ou :
Whatsapp business se you vèsyon profesyonèl Whatsapp ke nou itilize chak jou pou kominike.Kijan pou itilize li?
Prosesis la genyen 3 etap :
Telechaje Whatsapp business sou playstore oswa Apple app store
You fwa ou fin instale li, ouvè aplikasyon an, antre nimewo telefòn ou oswa biznis lan
Etap sa antre nan kad pou kreye profil biznis lan e bay tout infòmasyon ki gen rapò ak li. Tankou adrès biznis lan,lè yo ouvri oswa disponib, pri pwodui yo ak elatriye lot infòmasyon ke ou kapab bay lèw ale nan "paramètres "
Ou ka tou profite tou kite you ti mesaj akèy pou chak lè you moun kontaktew ou pa disponib.
Avèk Whatsapp business, wap gere kliyanw pi byen, konsa wap fè plus kòb.
Pa ezite mande nou èd siw pa rive fè sa.
Daprè ou menm ki diferans ki genyen ant Whatsapp messenger e Whatsapp business ?

Article précédent Article suivant

  • Akasantech Infos
Commentaires 0
Laissez un commentaire
Nom:*
Courriel:*
Message: *
* Requis