Help Best Choice/ Vous orienter vers les meilleurs choix

Kòman pou li kèkeswa mesaj yon moun voye baw apre li fin siprimel

RSS
Kòman pou li kèkeswa mesaj yon moun voye baw apre li fin siprimel
Kiryozite se bagay ki ka fèw pase move moman. Tankou la, wap ekri ak yon moun epi bridsoukou li siprimime mesaj yo, oswa ou ouvri whastsapp ou, ou wè yon moun te ekriw li voye yon pil mesaj epi li siprime tout, kounya wap poze tèt ou yon pil kesyon. Kisa moun sa do te dim la? Poukisa li siprime yo la? Sa lap kachem la?
Yon ban kesyon san repons ki fèw anvi konnen plis toujou. Enben sa fini, afè bagay mesaj siprime sa pa pou ou.
Premye bagay se ale sou "playstore" oswa "appstore" (sa depan de telefòn wap itilize a) pou chache aplikasyon ki rele "Notisave"
Dezyèmman, instalel sou telefòn ou, ba li otorizasyon a whatsapp ou. Lè yon moun siprime yon mesaj li te voye ba ou, wap jis ale sou Notisave wap jwen tout mesaj yo otomatikman. Epi lapè!
San bliye ke li posib pou instagram ak Facebook tou.
Telechajel depi jodiya.
Ou menm ki wè aplikasyon sa itil ou, pataje ak nou experyans ou.

Article précédent Article suivant

  • Akasantech Infos
Commentaires 0
Laissez un commentaire
Nom:*
Courriel:*
Message: *
* Requis