Help Best Choice/ Vous orienter vers les meilleurs choix

Koman epingle yon piblikasyon enpòtan sou paj Facebook ou ?

RSS
Koman epingle yon piblikasyon enpòtan sou paj Facebook ou ?
Paj Facebook se yon nan meyè mwayen pou fè promosyon biznis ou, sou li ou kapab prezante pwodui ak sèvis ou bay.
Se konsa gen mwayen pou mete sou paj la enfòmasyon enpòtan nan tèt jounal la, pou ede moun lan san li pa bezwen al chache nan tout piblikasyon ou fè.
Ou ka fè sa en 4 etap byen rapid :
1.Wap ouvri Facebook ou, wap we 3 bar yo, wap klike sou li.
2.Chwazi paj nan meni yo ba ou a.
3.Pou kontinye wap chwazi piblikasyon ou vle epingle a, epi wap klike sou 3 ti pwen ki en wo a dwat la.
4.Epi seleksyone “Epingler en haut”
Wap remake you ti desen jòn, se siy ke li epengle vre.
Fòk nou di tou ke li sèlman posib pou paj Facebook, pa gen posibilite pou fèl sou jounal pesonèl ou.
Pa ezite patage epi tag zanmiw ki gen paj Facebook ou santi ki bezwn enfòmasyon sa yo.

Article précédent Article suivant

  • Akasantech Infos
Commentaires 0
Laissez un commentaire
Nom:*
Courriel:*
Message: *
* Requis