Help Best Choice/ Vous orienter vers les meilleurs choix

Kòman envesti lajanw nan biznis an Ayiti

RSS
Kòman envesti lajanw nan biznis an Ayiti
Lavi yon antreprenè an Ayiti pa bagay ki fasil, li mande pou fè bon jan refleksyon anvan ou envesti, se pou tèt sa AkasanTech pote kèk konsèy pou ou, pou lèw ap envesti.
-Byen konpran tout detay avan ou envesti, oswa ou ka mande konsèy nan men expè ki nan domèn lan pou evite pran echèk.
Se pa tout bagay ki klere ki lò, ki vle di pran sanw anvanw aji.
-Se bagay ki tap fè nou mal anpil, ou gen yon sèl 400 000 gds ou envestil nan yon sèl grenn biznis, esil fè fayit?
Konsèy nou pou ou, se divèsifye envestisman ou. Tankou ou ka nan materyo, nan pwodui alimantè ak elatriye…Konsa yon pa mache byen wa pare kou ak lòt yo.
-Toujou mete yon kòb sou kote, o ka ou.
Pèyi lòk, entanperi kon lakoz biznis pa ka fonksyone, li toujou bon si w gen yon lajan an rezèk pou ka pare kou sa yo.
Ou te renmen konsèy sa yo?
Pataje ak nou lidew.

Article précédent Article suivant

  • Akasantech Infos
Commentaires 0
Laissez un commentaire
Nom:*
Courriel:*
Message: *
* Requis