Help Best Choice/ Vous orienter vers les meilleurs choix

Change kont facebook en paj facebook

RSS
Change kont facebook en paj facebook

Paj Facebook bay anpil avantaj, ke se swa pou biznis ou lòt aktivite, li toujou bon pou gen yon paj Facebook, pou ka pèmèt yon bon kominikasyon ak odyans ou.

Men esi w vle fè yon paj sou yon kont ki egziste deja? Ou vle li gen menm non ak menm foto?

Enben men prosesis pou fè sa:

1.Wap ouvri Facebook ou, wap klike sou 3 bar ki anlè oswa anba, sa depan de telefòn ou an.

  1. Wap chwazi "Pages"

3.Wap seleksyone "Créez une page basée sur votre profile"

4.Epi wap chwazi " Démarrer "

Apre sa, wap ranpli tout enfòmasyon yo mandew yo.

Lè ou fin kreye li.

Paj ou ap gen menm foto profil ak kouvètu ak kont ou an.

Wap toujou gen yon kont.

Paj lan ap pran menm non ke ou itilize sou kont ou an.

Nan paramèt, wap gen posibilite pou envite zanmi al like paj ou a.

Astis sa te itil ou? Pale ak nou.

Article précédent Article suivant

  • Akasantech Infos
Commentaires 0
Laissez un commentaire
Nom:*
Courriel:*
Message: *
* Requis