Help Best Choice/ Vous orienter vers les meilleurs choix

Enpòtans you kit dijans

RSS
Enpòtans you kit dijans
Okenn moun pa ka predi lavni, pésòn pa kon kilè you move bagay ka rive. Menn si ou pa ka anpeche malè rivew men ou ka preparew.
Poukisa ou sipoze gen you kit dijans lakay ou?
Men 2 rezon pou gen you kit dijans :
1.Li ka sove vi
Ou pa janm kon sa ki ka rive, sitou lè ou gen timoun. Gen you you kit dijans lakay ou ka pèmèt ou bay premye swen yo.
2.Prevansyon
Nou nan sezon siklonik, li enpòtan pou nou prepare si ta gen kelkeswa karastròf la tankou ouragan, lapli, siklòn ak lòt ankò.
Li ap sèviw lèw pa gen aksè a lopital.
Eskew kon lòt enpòtans ke you kit dijans genyen.
Pataje li ak nou.

Article précédent Article suivant

  • Akasantech Infos
Commentaires 0
Laissez un commentaire
Nom:*
Courriel:*
Message: *
* Requis