Help Best Choice/ Vous orienter vers les meilleurs choix

3 erè pou evite lèw ap voye yon email profesyonèl

RSS
3 erè pou evite lèw ap voye yon email profesyonèl
Nan domèn profesyonèl oswa nan kesyon inivèsite, ou ankò lèw ap postile pou yon travay en liy, li pafwa obligatwa pou voye dokiman yo nan yon mail, ou menm ki kon gen difikilte oswa yon ti jan doute de fason pou fèl, Men 3 erè fondamantal pou evite fè :
1.Pa janm bliye mete "Objet" email la.
Ou supoze ekril ak presizyon pou fè moun kap resevwal la gen yon ide de mesaj la e fè anvi li email la tou.Sèjousi li trè kouran lè se rekritman, yo tou baw "Objet" email la. Konsa wap tou mete li, jan yo te mansyone li nan avi de rekritman.
2.Toujou evite itilize emoji ak fè fot.
Lèw ap ekri yon email, se pa zanmiw wap ekri, ni fanmiw, konsa pa fè fot, epi pa itilize emoji.
3.Pa janm voye email la san fòmil de politès.
Ou supoze kòmanse ak yon fòmil politès pou salye moun lan, epi nan fin an pou remesye.
Se te ti konsèy Akasan te pote pou ou menm ki pwofesyonèl.
Ou menm ki nan gen experyans? Ki lòt erè ou ka konseye moun evite?

Article précédent Article suivant

  • Akasantech Infos
Commentaires 0
Laissez un commentaire
Nom:*
Courriel:*
Message: *
* Requis