Help Best Choice/ Guide you towards the best choices

You can use your iPhone to manage your phone or phone

RSS
You can use your iPhone to manage your phone or phone

Sa bank anpil moun, yo gen abitid ba timoun telefòn yo pou jwe, e timoun yo yon ti jan dezòd, se pa tout bagay ou ka kitel wè e tou yo kon pafwa san fè hope siprime bagay rnpòtan sou telefòn lan. No, no, it's not the way to go or control the phone on the phone:

1.Or prale nan “Settings”

2.Nan list there or ap pran “Accessibility”

3.Wap active "Guided access", active "Shortcut Accessibility for all.

4.For the next step, click on the "Home" button and click on the "Home" button. Otomatikman or fè sa, lap sèlman ka rete ou aplikasyon jwèt la, li pap ka fè anyoneen su telefòn la ankò.

To dezaktive li, wap always press the "Home" button nan 3 fwa to dezaktive li

Previous Post Next Post

  • Akasantech Infos
Comments 0
Leave a comment
Your Name:*
Email Address:*
Message: *
* Required Fields