Help Best Choice/ Guide you towards the best choices

3 steps to check if you have hacked modpas or iPhone

RSS
3 steps to check if you have hacked modpas or iPhone

If you want to hack it, you're in the bag, you don't have a bad person, you can control it or you're in the bag, you need it, you don't want to publish your photo or for your site.

We don't know what to do with it, but we take 3 steps to avoid it:

  1. Or prale nan “Parameters”
  2. Wap klike sou “Password”
  3. Chwazi "Security Notice, epi sou li yo ap ba ou lis pasmot ke moun te eseye pirate yo ak tout enfòmasyon.

Yon nan meyè mwayen pou evite yo pirate li next fwa, change modpas ou.

Pa bliye always verifye a chak fwa wale so yon new sit.

Where do you verify this? Konbyen modpas ou yo eseye pirate? Pataje ak nou nan kòmantè.

Previous Post Next Post

  • Akasantech Infos
Comments 0
Leave a comment
Your Name:*
Email Address:*
Message: *
* Required Fields