Help Best Choice/ Guide you towards the best choices

Yon aplikasyon pou edew pran poz sou rezo sosyo

RSS
Yon aplikasyon pou edew pran poz sou rezo sosyo
Dèfwa ou santi ou bezwen yon mom pou pran poz de tout rezo soyo oswa ou bezwen konsantrew sou you bagay en patikilye, kèkeswa ou se yon moun ki adikte a rezo sosyo, gen de lè li enpòtan pou pran yon tan pou pase en fanmi, ak zanmi epi konsantrew sous sa ki essensyèl.
Apply whether it is Offtime or not depending on the tank or parameter setting:
1.Bloke a call to notify you when you receive it.
2.Gade ki kantite tan ke ou pase sou entènèt.
If you have a good application you can easily or manage the connection immediately.
It is available under playstore and apple store.
Or is it possible to apply what you are looking for? Paezite pataje aka fan Akasan po ede de kon plis aplikasyon kap il nou o kotidyen.

Previous Post Next Post

  • Akasantech Infos
Comments 0
Leave a comment
Your Name:*
Email Address:*
Message: *
* Required Fields