Help Best Choice/ Guide you towards the best choices

Twa (3) konsèy motivation de Barack Obamama

RSS
Twa (3) konsèy motivation de Barack Obamama
Barack Obama premye prezidan nwa, despite everything baryè ak move lavi li te viv, sa pat dekouraje li, e li reyisi nan lavil, men sa pat ditou fasil, se tu bon legzanp pour anpil jen atravè lemonn.
Now, we know Barack Obama who takes his word for it:
1.Pa tann yon moman pou fè sa w ap fè a byen.
Depi ou fè saw gen pou fè lèw gen pou fè yo, opòtinite apprezante kanmèm.
2.Kon kiyès ki nan antouraj ou.
Gen yon sitasyon ki di, enèji kontajyez, siw vle vole ak èg, fow sispan naje ak kana.
Antourew ak moun ki pozitif e ki gen menm objektif ak ou.
3.Pa janm gives up
Moun ki reyisi se moun ki pat janm abandons, yo te always kenbe fem despite everything.
Or gen yon konsèy sou reyisit?

Previous Post Next Post

  • Akasantech Infos
Comments 0
Leave a comment
Your Name:*
Email Address:*
Message: *
* Required Fields