Help Best Choice/ Guide you towards the best choices

Senk(5) bagay pou fè lè ou ap van oswa bay yon moun ansyen telefòn ou

RSS
Senk(5) bagay pou fè lè ou ap van oswa bay yon moun ansyen telefòn ou
Telefòn se yon zouti pesonèl, so li ou gen tout enfòmasyon ou, foto, kontak akelatriye lòt dokiman. Kidonk lè wap change telefòn, ke se swa se van ou pral van li oswa fè yon moun kado li, gen yon seri de bagay ou supoze fè, Men senk aksyon:
1. You always have everything on your new phone or it's all about it, you know it's all done or yo, or you know it's a good idea to get back to it, it's good to know sèvi ak yon USB pou estoke done sa yo.
2. This is very helpful, or if you want to know about it via Google or, if you have any application or if you want to use it. If wap itilize iphone, dekonekte kont icloud, appstore ak Itunes, epi dezaktive jimelaj apple watch la si ou te kon sevi ak mont.
3. Remove your sim from your phone and then take it if it's there.
4. If you have an iPhone, or if you want to use “Icloud” you will find “Find my iPhone”.
5. Refine your phone, it allows or removes any net information.
Where the phone changes, it is good for everything to be done and to protect your privacy or privacy.
Konsèy sa yo te itil ou? Paezite pataje li ak yon zanmi.

Previous Post Next Post

  • Akasantech Infos
Comments 0
Leave a comment
Your Name:*
Email Address:*
Message: *
* Required Fields