Help Best Choice/ Guide you towards the best choices

Please call yon moun nan kontak ou

RSS
Please call yon moun nan kontak ou
Defwa gen de call ou pas ka pèdi, ke se lè ou ne disponib, swa te telfòn ou silans oswa li su mòd "pa deranje".
Now we know you or you always remember to call it yo:
1.Or prale nan “Contact”
2.Wap klike sou nimero a.
3.Wap select “Edit”
4.Chwazi “Default ringtone”
5.Active “Priority in case of emergency”
After prosesis sa, wap resevwa apèl de contact sa nenpòt sikonstans yo.
Astis is it where? Pataje li ak yon zanmi.

Previous Post Next Post

  • Akasantech Infos
Comments 0
Leave a comment
Your Name:*
Email Address:*
Message: *
* Required Fields