Help Best Choice/ Guide you towards the best choices

Block your phone or walk for my little one with a few of you

RSS
Block your phone or walk for my little one with a few of you
Male se tankou thing san klason, sa ka rive pandan ou nan lari yo vole telefòn ou. Oswa ou al yon kote, ou bliye telefòn ou, mal chans pou ou, lew retounen al chachel, yon moun gentan pranl.
Anpil fwa ou kon gen you seri de dokiman inpòtan, photo pèsonèl kew pa ta renmen moun wè, videyo entim, tout bagay ou sou telefòn sa kew pedi a.
But it doesn't matter, it doesn't feel bad, it's a little bit intense and it's a little bit intense. pibliye yo, kidonk mete afèw nan lari.
You mwayen or ka anpeche sa rivew se deactivate telefòn la epi efase infòmasyon yo a remote.
Men prosesis la:
Go to your website "Android device manager" You can connect to Google or you can use your phone or foot.
Lap watch otomatikman enplasman Kote telefòn lan ye.
• Wap wè 2 imaj: Youn di »Ring»: this can be done by your phone.
To erase all information on your phone: Just click on it and you will be "Erase" if you delete it in Kreyol. It's OK to say that you don't have any information on your phone or, you don't have any information on your phone.
Yon bagay ki inpotan pou songe, fok sa fet nan you tan ki pa too long.
If you have a connection with Google or a phone call, you can see what you're talking about or what you're talking about. Kidonk li inpòtan pour nous pran bonè.
Or do you have a phone call, pose or call? Pataje ak fans nou yo pu lè rankontre difikilte sa yo pou yo kon sa pou yo fè.

Previous Post Next Post

  • Akasantech Infos
Comments 0
Leave a comment
Your Name:*
Email Address:*
Message: *
* Required Fields