Help Best Choice/ Guide you towards the best choices

Astis pour pataje ou resevwa mesaj de yon lot whatsapp ou telefòn ou

RSS
Astis pour pataje ou resevwa mesaj de yon lot whatsapp ou telefòn ou
We can always send you a WhatsApp message or you can always use your phone on your phone or you'll see everything you need to know about it. Now you know what you're doing or what you're talking about or if you're on the phone or you're looking for everything you need to know if you're on the phone or:
1. Or choose your phone or you can view it, if you see the message you're there, click on WhatsApp, or click "Settings"
2. Wap chwazi “Discussions”
3. Nan meni an wap seleksyone “Save in google drive” lap ba ou twa bagay, wap pran daily
4. You can then save some time by recording and recording via WiFi and open data, but without wap like "Save via" wap chwazi "Wifi or mobile data" .
5. When you enter, click on "Google account" or select "add a Google account" to find out what you are looking for.
Epi ti mesaj ou ap vin jwen ou san pwoblèm e ou ka pataje ak lot kont ou vle tou.
Or gen yon kesyon? Paezite poze nou nan kòmantè.
You can now use your mobile phone.

Previous Post Next Post

  • Akasantech Infos
Comments 0
Leave a comment
Your Name:*
Email Address:*
Message: *
* Required Fields