Help Best Choice/ Vous orienter vers les meilleurs choix

Yon aplikasyon pou edew pran poz sou rezo sosyo

RSS
Yon aplikasyon pou edew pran poz sou rezo sosyo
Dèfwa ou santi ou bezwen yon moman pou pran poz de tout rezo soyo oswa ou bezwen konsantrew sou you bagay en patikilye, kèkeswa ou se yon moun ki adikte a rezo sosyo, gen de lè li enpòtan pou pran yon tan pou pase en fanmi, ak zanmi epi konsantrew sou sa ki esensyèl.
Aplikasyon ki pèmèt ou fè sa rele Offtime sou li ou kapab mete diferan paramèt tankou:
1.Bloke apel ak notifikasyon mesaj ke pa vle resevwa.
2.Gade ki kantite tan ke ou pase sou entènèt.
Se yon bon aplikasyon kap pèmèt ou gere koneksyonw sou entènèt.
Li disponib sou playstore ak apple store.
Ou kon yon aplikasyon ki fè menm bagay la? Pa ezite pataje ak fan Akasan pou ede kon plis aplikasyon kap itil nou o kotidyen.

Article précédent Article suivant

  • Akasantech Infos
Commentaires 0
Laissez un commentaire
Nom:*
Courriel:*
Message: *
* Requis