Help Best Choice/ Vous orienter vers les meilleurs choix

Paj Facebook ak kont Facebook, ki diferans?

RSS
Paj Facebook ak kont Facebook, ki diferans?
Anpil moun itilize rezo sosyal sa.Genyen se pou kominike, genyen se pou distraksyon...
Gen moun tou se pou biznis yo. Men eskew konnen diferans ant yon kont ak yon paj?
Enben men 3 diferans yo genyen:
1.Pou yon kont Facebook yo pale de "nombre d'amis " aloske pou yon paj yo pale de "nombre d'abonnés oswa "nombre de j'aime"
2. Konparativman a yon paj Facebook ki ka resevwa you kantite ilimite de "j'aime" ak abonnés, yon compte Facebook ka sèlman resevwa 5000 zanmi.
3.Yon paj Facebook fèt pou promosyon you produi, pou selebrite, pesonaj piblik, pou antrepriz aloske yon kont se yon bagay pèsonèl a yon moun.
Li enpòtan pou kreye paj Facebook pou fè promosyon pou antrepriz ou, pandan wap evite fè promosyon sou compte ou paske Facebook bay sanksyon pou sa.
Ou gen yon paj Facebook deja ? lage non li anba post la, nap follow li.

Article précédent Article suivant

  • Akasantech Infos
Commentaires 0
Laissez un commentaire
Nom:*
Courriel:*
Message: *
* Requis