Help Best Choice/ Vous orienter vers les meilleurs choix

Konsey pou antreprenè

RSS
Konsey pou antreprenè

Gen yon pwovèb ki di : " Sak nan pòch ou, se li ki paw, anpil jèn ap tann yo jwen yon bon travay pou yo lanse yo nan biznis. Genyen ki ap tan lamàn, jan bib la dil la "se swè kouraj ou ki pou fè ou mete yon moso pen nan bouch ou. Kidonk ou sipoze degajew fè aktivite pou reyisi nan laviw.

Kòman ou ka panse tankou yon antreprenè? Men kèk karakteristik:

-Yon antreprenè se yon moun ki toujou ala rechèch opòtinite, se yon moun ki toujou ap chache kòman li kap chache rezoud yon pwoblèm, yon mank epi li menm li vini avèk solisyon pou ede moun ki vin tounen opòtinite pou pwòp tèt li.

-Yon moun ki konn sal vle, anyen paka blokel. Ou supoze gen vizyon de sa w vle e travay pou reyalizel.

-Pa pè echèk, wi gen sa nan vi a, wap aprann plis de yon echèk ke yon reyisit, yon moun ki gen eksperyans se apati de echèk li fè li apran.

Pa janm sispan leve, aprè ou fin tonbe epi rekòmanse pirèd.

-Kwè nan tèt ou,se yon bagay ki fondamantal, 10 000 moun te mèt kwè nan ou, depiw doute de ou, ou pa pral okenn kote. Wap toujou pè pran desizyon, wap toujou kite opòtinite yo pase.

Yon antreprenè se yon moun ki toujou ap bay tèt li chalenj, li pa janm fin aprann.

Chak jou lap met bèt sou li, epi chache opòtonite pou atenn objektif li.

Ou menm ki antreprenè? Ki konsèy ou ka bay jèn yo?

Article précédent Article suivant

  • Akasantech Infos
Commentaires 0
Laissez un commentaire
Nom:*
Courriel:*
Message: *
* Requis