Help Best Choice/ Vous orienter vers les meilleurs choix

Kòman ou ka tande yon mesaj vokal anvan ou voyel ba yon moun

RSS
Kòman ou ka tande yon mesaj vokal anvan ou voyel ba yon moun
Anpil fwa, ou kon fin voye yon mesaj vokal, ou pa satisfè de saw di yo, ou pa tap voyel si w te tandel anvan, enben men yon fason byen senp pou koute mesaj vokal la avan ou voyel.
Ou prale sou Whatsapp
Wap ouvri diskisyon moun ou vle voye mesaj vokal la.
Wap wè senbòl mikro a, wap kite menw apiye sou li epi fè menw monte al jwen kadna.
Wap peze bouton ki bò w aksè a aplikasyon yo rapidman an, sa depan de telefòn ou genyen an.
Wap retunen sou Whatsapp wap peze ti triyang lan pou koute mesaj vokal la.
Lèw fin tandel, ou gen 2 chwa, ou gendwa siprimel oswa ou voyel ale, sa depan de ou.
Astis sa te itil ou? Pataje li ak yon moun.

Article précédent Article suivant

  • Akasantech Infos
Commentaires 0
Laissez un commentaire
Nom:*
Courriel:*
Message: *
* Requis