Help Best Choice/ Vous orienter vers les meilleurs choix

Kòman ou ka gen yon aplikasyon 2 fwa sou yon sèl telefòn?

RSS
Kòman ou ka gen yon aplikasyon 2 fwa sou yon sèl telefòn?

Anpil fwa nan vi profesyonèl nou, oswa nan zafè biznis, li kon mande pafwa pou gen 2 kont, yon kont profesyonèl, ak yon kont prive oubyen ou ka di tou yon kont  pesonèl. Men problèm ki rive ou pa gen 2 telefòn oswa tou ou gendwa pa vle anbarase kòw ak 2 gro telefòn tout kote ou pase.

Enben Akasan pote yon aplikasyon ki ka diplike tout aplikasyon kew ta renmen genyen 2 fwa.

Prosesis la sinp :

  1. wap jus ale sou playstore ou cheche  « Parallel space- multicompte »
  2. Ou instalel.
  3. Ou ouvril, epi ajoute tout aplikasyon ke ou ta renmen genyen 2 fwa.

Se yon aoplikasyon ki fasil pou itilize,li gratis tou.

Sinplifye laviw, telechajel jodiya.

Ou menm ki itilizel déjà, kisaw panse de aplikasyon sa ?

Pataje ak yon moun pou ede li gen plis konesans.

Article précédent Article suivant

  • Akasantech Infos
Commentaires 0
Laissez un commentaire
Nom:*
Courriel:*
Message: *
* Requis