Help Best Choice/ Vous orienter vers les meilleurs choix

Chache enfòmasyon ak foto sou telefòn ou ak google Lens

RSS
Chache enfòmasyon ak foto sou telefòn ou ak google Lens
Sa kon rive dèfwa ou gen yon seri de infomasyon kew ta renmen kon sou you seri de bagay, ou kon gen foto a nan galiri telefòn, oswa bagay la anfas ou.
Ekzanp,ou monte sou facebook ou we yon bel telefon, ou bezwn kon mak la ? ou bezwn kon pri a ?
Enben li fasil pouw jwen infomasyon sa yo pati de foto sa.
Anregitre foto sa sou Telefòn ou.
Si ou gen google, gade sou kote ba pou fè rechèch la, wap we you imaj ki gen fòm kamera. Wap klike sou li epi seksyone foto ou vle chèche a.
Si ou pa gen google, nan ka sa, ou prale nan playstore oswa AppStore ou chache google lens epi instale aplikasyon an.
Se yon fason trè fasil pou jwen yon pwodui oswa enfòmasyon sou kelkeswa sa ou bezwen.
Ou itilize google lens déjà ? ki experiens ou ? Pataje ak nou.

Article précédent Article suivant

  • Akasantech Infos
Commentaires 0
Laissez un commentaire
Nom:*
Courriel:*
Message: *
* Requis