Help Best Choice/ Vous orienter vers les meilleurs choix

3 sit pou aprann maketing digital gratis ti cheri

RSS
3 sit pou aprann maketing digital gratis ti cheri
Avèk evolisyon entènèt, mond lan preske digitalize sou tout fòm, donk li enpòtan pou konnen e konpran kòman pou adaptew e konpran marketing digital pou biznis ou.
Men 3 sit gratis ke ou ka aprann maketing digital :
Google digital garage, lè ou enskri, ou gen aksè a anpil kou san ou pa bezwen peye, genyen sou lòt domèn tou.
Facebook Blueprint : Sou gen plis pase 90 kou en liy pou ede moun ki gen antrepriz bay pi bon pèfomans, li gratis tou.
Hubspot academy, kou sa yo disponib ak tout sètofika, li bow posibilite pou gade videyo epi wap jwen bon jan dokiman sou koze kòman ou gere rezo sosyo ak elatriye lòt sijè ki gen rapò ak maketing digital.
Maketing digital bay anpil opòtine, pa ezite fòme tèt ou pou ka grandi antrepriz ou.
Ou nan yon nan kou sa yo? Ki eksperyans ou? Pataje ak nou.

Article précédent Article suivant

  • Akasantech Infos
Commentaires 0
Laissez un commentaire
Nom:*
Courriel:*
Message: *
* Requis