Help Best Choice/ Vous orienter vers les meilleurs choix

3 etap pou verifye si yo pirate modpas ou sou Iphone

RSS
3 etap pou verifye si yo pirate modpas ou sou Iphone

Sè jou si pirataj se yon bagay ki popilè, yon ansanm de individi mal entansyone, pran kontròl kont ou fè yon seri de bagay ki malonèt, tankou mande kòb sou nonw, publiye foto entim ou poun site sa yo sèlman.

Nou pa swete sa rivew, enben men 3 etap pou gade si moun te eseye pirate modpas  ou epi evite sa :

  1. Ou prale nan "Parametres"
  2. Wap klike sou " Mot de pass"
  3. Chwazi " Avis relatif  à la securité, epi sou li yo ap  ba ou lis mot de pas ke moun te eseye pirate yo ak tout enfòmasyon.

Yon nan meyè mwayen pou evite yo pirate li prochèn fwa, se change modpas ou.

Pa bliye toujou verifye a chak fwa wale sou yon nouvo sit.

Ou menm ki verifye sa? Konbyen modpas ou yo eseye pirate? Pataje ak nou nan kòmantè.

Article précédent Article suivant

  • Akasantech Infos
Commentaires 0
Laissez un commentaire
Nom:*
Courriel:*
Message: *
* Requis