Help Best Choice/ Guide you towards the best choices

Yon Teknik efikas can be added to a WhatsApp group

RSS
Yon Teknik efikas can be added to a WhatsApp group
Eske sa rive w already yo mete nan yon group whatsapp san yo pa mande aviw?
Or jus wè or nan yon group, or pa kon kiyès ki mete w? But you can avoid it.
Yoon fason byen fasil, men kòman:
1.Or pray nan “Settings” under whatsapp or a.
2. Klike sou “Confidentialities”
3. Wap seleksyone group.
4. Chwazi nan meni an “My contacts except…”, lap ba or list kontak or nèt.
5. Wap say “Select all”
Epi lapè, moun pa gen dwa metew nan group san ou pa konnen davans, nan ka sa, moun lan ap voye lyen an ba ou, epi wap jus antre poukò w, ak pròp volonte w.
Astis is it where? Pa neglect tag e pataje ak zanmiw pou nou ka jwen plis always.

Previous Post Next Post

  • Akasantech Infos
Comments 0
Leave a comment
Your Name:*
Email Address:*
Message: *
* Required Fields