Help Best Choice/ Guide you towards the best choices

Yon astis byen senp pou memwa telefòn ou pa plen

RSS
Yon astis byen senp pou memwa telefòn ou pa plen
Anpil nan nou in our whatsapp group, defwa nou kon resevwa yon pil imaj oubyen dokiman ki pa vrèman enterese nou su group la, ki vin fè telefòn nou pa gen espas.
Now you don't have to worry about it, so you can avoid taking a photo right now and direct it to your phone or:
1.Or prale nan “Settings” under whatsapp or.
2.Wap chwazi “Discussions”
3.Wap dezaktive “Media Visibility”
Apati de la, nenpòt foto oswa videyo wap resevwa, se si ou vale pour li fifiche sur telefòn ou.
Astis is it where? Pataje ak nou nan kòmantè.

Previous Post Next Post

  • Akasantech Infos
Comments 0
Leave a comment
Your Name:*
Email Address:*
Message: *
* Required Fields