Help Best Choice/ Guide you towards the best choices

Twa (3) fason ou ka fè ekonomi

RSS
Twa (3) fason ou ka fè ekonomi
Fè ekonomi pat janm yon bagay ki fasil, dèfwa kòb la nan menw, ou jus change 1000gds ladan, epi boom ou pa ret kòb ankò. Lajan pase nan menw sanw pa janm rule anyen serye, enben men 3 ways pou sispan gaspiye kòb or:
1. Plan from where you want to go, but then you have to give priority to what you need and what is required.
2.Eat lakay ou, lè ou pede eat nan restoran byen chè, ou depanse plis. Kòb ki te ka fèw yon jou, pase nan yon sèl pla eat restaurant.
3.Koupe abitid frekante bar ak club pou fè tout weekend ap bwè byè, Youn oswa 2 boutèy bon, men pratik fè chak weekend ou ap pase kès byè pap itil anyen ke vant ou kap gro pandan wap pòv.
Li always good pou ou fè yon bidjè swa pa semèn oswa pa mwa, li ap pèmèt ou gen yon lide sou konbyen ou antre, konbyen ou depanse epi konbyen ou ka ekonomize.
Se te konsèy Akasan pou ede ou fè ekonomi.

Previous Post Next Post

  • Akasantech Infos
Comments 0
Leave a comment
Your Name:*
Email Address:*
Message: *
* Required Fields