Help Best Choice/ Guide you towards the best choices

Konparezon ant digital marketing ak marketing klasik

RSS
Konparezon ant digital marketing ak marketing klasik

Tan modenize, konpòteman achtè yo change, sa vin fè ke li primodyal pour antrepriz yo change fason ke yo fè maketing yo. Gen gro diferans ant marketing digital la ak marketing klassik la.

Men 3 big differences:

1.Meketing klassik la fèt atravè pano afichaj, nan jounal ak flayè aloske marketing digital itilize rezo sosyo, sit entènèt ak emailing poun site sa yo sèlman.

2.Digital digital marketing is possible or follows the reaction of the product, it is possible to know which product is produced.

3. You can pay for publicity if you have any questions, but you need to be able to take care of the people you buy. The difference in digital marketing is different.

For prioritization or an advance, see classical marketing the function. Men li bezwen bon jan marketing digital pou bal jarèt.

Ak marketing digital ou ka aten anpil kliyan.

So where is this known or what is digital marketing and classic marketing?

Pataje ak nou nan kòmantè

Previous Post Next Post

  • Akasantech Infos
Comments 0
Leave a comment
Your Name:*
Email Address:*
Message: *
* Required Fields