Help Best Choice/ Guide you towards the best choices

Koman pin yon piblikasyon enpòtan sou paj Facebook ou?

RSS
Koman pin yon piblikasyon enpòtan sou paj Facebook ou?
Paj Facebook se yon nan meyè mwayen pou fè promosyon biznis ou, sou li ou kapab prezante pwodui ak sevis ou bay.
If you know it, you can find it so you don't know what it's like, but it doesn't seem like anything.
Or This is done in 4 quick steps:
1.Wap opened Facebook or, wap we 3 bar yo, wap klike sou li.
2.Chwazi paj nan meni yo ba ou a.
3.Pou kontinye wap chwazi piblikasyon ou vle pin a, epi wap klike sou 3 ti pwen ki en wo a dwat la.
4.Epi seleksyone “Pin to top”
Wap remake you ti desen jòn, se siy ke li epengle vre.
Fòk nou di tou ke li sèlman posib pour paj Facebook, pa gen posibilite pour fèl sous jounal pesonèl ou.
Pa ezite patage epi tag zanmiw ki gen paj Facebook ou santi ki bezwn enfòmasyon sa yo.

Previous Post Next Post

  • Akasantech Infos
Comments 0
Leave a comment
Your Name:*
Email Address:*
Message: *
* Required Fields