Help Best Choice/ Guide you towards the best choices

Jwen travay byen fasil ak LinkedIn

RSS
Jwen travay byen fasil ak LinkedIn
An Ayiti sitou, chomaj se bagay òdinè, difikilte pou yon jèn jwenn travay difisil sitou lè li pa gen marenn ak parenn, men pi lwen pase obstak sa gen eskalye ijans.
LinkedIn se yon rezo sosyal ki fe regroupman konpayi ak pwofesyonèl nan difèz domèn. Sou LinkedIn ou ka rete konekte aknouvo rekritman ak aprann plis nan sektè wap evolye a. There is also the possibility of opening new conpetans. Ou ka menm jwen yon bon travay sou li.
Or pa janm konnen? Kreye kont or jodi a.
San bliye gen plizyè sit sou entènèt la ki pibliye òf work, an patikilye sit Jobpaw la. Abònew a sit yo epi siveye anons yo.
Where does your work go? Bay kek konsèy pou ede moun ki nan bezwen.

Previous Post Next Post

  • Akasantech Infos
Comments 0
Leave a comment
Your Name:*
Email Address:*
Message: *
* Required Fields