Help Best Choice/ Guide you towards the best choices

Enpòtans you kit dijans

RSS
Enpòtans you kit dijans
Okenn moun pa ka predi lavni, pesòn pa kon kilè you move bagay ka rive. Menn si ou pa ka anpeche malè rivew men ou ka preparew.
Poukisa ou sipoze gen you kit dijans lakay ou?
Men 2 areas for gen you kit dijans:
1.Li ka sove vi
Or pa janm kon sa ki ka rive, sitou lè ou gen timoun. Gen you you kit dijans lakay ou ka pèmèt ou bay premye swen yo.
2.Prevansyon
We don't have this warning, we're ready to prepare if there's a storm or hurricane, then we'll have to wait and see.
Li ap seviw lèw pa gen aksè a lopital.
Eskew kon lòt enpòtans ke you kit dijans genyen.
Pataje li ak nou.

Previous Post Next Post

  • Akasantech Infos
Comments 0
Leave a comment
Your Name:*
Email Address:*
Message: *
* Required Fields