Help Best Choice/ Guide you towards the best choices

Byen chwazi Iphone or

RSS
Byen chwazi Iphone or
Twa(3) konsèy pou pa pran nan move Iphone

Iphone se yon telefòn ki atire anpil moun, Gen moun ki renmen li pou kalite kamera gen lòt se pou dizay, Men fòk nou di ke anpil fwa ou ka pran nan fake iphone siw pa pran prekosyon .Kidonk men men 3 bagay ou ta supoze fè before or after desizyon purchase your iphone dezyèm hand:

1.Gade kapasite maksimòm batri a
Depending on your name, your good construction is 65% up to 100%, and 65% is up to 65%.
To verify, or take a look at Settings-Battery-Battery status-Maximum battery capacity.
Wap jwen li displays an pousantaj.

2. Check if you have any icloud or wap files like Settings.

3. Gade si li dekode, pou gade li, wap antre yon si sou li pou verifiere si li ascend.

Or is there a new phone? Pa ezite pataje ak nou

Previous Post Next Post

  • Akasantech Infos
Comments 0
Leave a comment
Your Name:*
Email Address:*
Message: *
* Required Fields