Help Best Choice/ Guide you towards the best choices

Apran anglè byen rapid ak Duolingo

RSS
Apran anglè byen rapid ak Duolingo
Anpil fwa sa rive, gen de opòtinite ki prezante devanw ou pa ka take advantage of yo, ou te ka jwen you bon travay, men ou pa kon pale anglè.Ou fè tout efò al nan kou, anyen serye. Or always it's difficult to know what to do and how to use pale angles.
Jodia Akasan ap prezantew you bon aplikasyon kap fasilitew pale englè.
Apply your Duolingo role.
Li bow opsyon pou ekri, tande, ak pale anglè. If you apply it you can motivate it in an English way but you can understand it, so much progress so much so that you can rekonpansew with pwen.
It is available on "Playstore" for all types of phones.
Duolingo is free for you.
Where is this application for pale English?
Pataje li ak nou!

Previous Post Next Post

  • Akasantech Infos
Comments 0
Leave a comment
Your Name:*
Email Address:*
Message: *
* Required Fields