Help Best Choice/ Guide you towards the best choices

5 abitid or dwe adopts the maten for or rete motivate pandan all jounen an

RSS
5 abitid or dwe adopts the maten for or rete motivate pandan all jounen an
Pandan konfinman, nou pase pifò tan nou lakay nou, nou vin antre nan you routine ki fè nou ka santi nou fatigue epi vin estrese all. Men gen mwayen ke ou kapab itilize pou fe moral ou toujou rete ro pandan move inpas ke nou tout lan mond lan ap travese. Akasan ap pwopoze or senk bagay or dwe fe to get up motivated every morning?
1. Bwè you bon vè dlo tyèd ak ji sitron lew fek leve, sa edew boule move grès epi eliminate toksin nan kò a.
2. You need to have a minimum of 30 mins to rechofe kow to protect the device's system or.
3. Fè lekti pandan o mwen 1 è de tan, sa ap edew devlope sèvow epi relaxation.
4. Pase tan ak fanmi ou, fè jwet sosyete pou kenbe lespri w okipe.
5. Pran kou en liy nan you domèn kap itil ou.
Li pa fasil pou moun ki gen abitid travay ret nan kay san yo pap fe anyen men nou ka pwofite de konfinman pou nou pran swen ko nou epi meble lespri nou.
Ki morning routine or pandan konfinman?
Or you can pataje li ak nou nan komantè.

Previous Post Next Post

  • Akasantech Infos
Comments 0
Leave a comment
Your Name:*
Email Address:*
Message: *
* Required Fields