Help Best Choice/ Guide you towards the best choices

3 rhymes on your phone and always after repeating

RSS
3 rhymes on your phone and always after repeating
Anpil pawòl always ap pale ou zafè batri telefòn, genyen ki di lè yon telefòn nan chaj ou pa sipoze itilizel, sak di tou, ou sipoze kite telefòn nan fè jounen nan chaj pou li ka direw, enben jodiya Akasan pote pou ou, yon demele nan paròl sa yo.
1.Lè wap je lefòn lan ou pas supoze ilize li.
Yoon The phone can be answered quickly, if you don't live, you don't have to worry about it, if you don't like it, you don't have to worry about it or you don't have to worry about it.
2.Pa kite telefòn ou domi nan chaj.
Telefòn jounen jodiya yo gen kapasite pou yo kontrole sa yo, ou pa bezwen ap enkyetew pu lè lè lè lè fè trop tan nan chaj.
3.Kite telefon lan fè junen nan chaj lè lè nèf
If you have a phone call, you will be asked to call it and you will be able to activate it.
Good news, new phone and your phone. Depi menm jou ou achte telefòn nan ou ka kòmanse itilize li menm mman.
Who knows what happens to your phone? pataje ak nou.
Source: MacManiack

Previous Post Next Post

  • Akasantech Infos
Comments 0
Leave a comment
Your Name:*
Email Address:*
Message: *
* Required Fields