Help Best Choice/ Guide you towards the best choices

3 konsèy by Serena Williams

RSS
3 konsèy by Serena Williams

Depi tou piti, Serena Williams ap jwe tenis.

Despite baryè ke li te rankontre an tan ke moun nwa e ke fanmi li pat rich, li pat gade sous sa pou lite vin moun sa jodiya ke nou konnen kòm youn nan meyè jwè tenis o mond.

Se yon yon model nan zafè reyisit, se pu tèt sa Akasan pote 3 konsèy siksè li ou:

1.Pa tann moun fè pou ou, fè premye pa.

2.Kwè nan tèt ou, ou ka reyalize tout bagay depiw vle

3.Chwazi meyè yo kòm model or. Si ou vle bon nan saw ap fè a, ou dwe imitates meyè yo.

Or gen yon konsèy motivasyon? Paezite pataje li nan kòmantè.

Source: Miss Imparfaite/Youtube

Previous Post Next Post

  • Akasantech Infos
Comments 0
Leave a comment
Your Name:*
Email Address:*
Message: *
* Required Fields