Help Best Choice/ Vous orienter vers les meilleurs choix

Enpòtans teknoloji pou biznis ak lekòl yo.

RSS
Enpòtans teknoloji pou biznis ak lekòl yo.

 Nan lane ki pase yo, pou pran you kou oswa aprann yon metye, te mande deplasman, abiye, prezans plizyè profesè elatriye...Jounen jodiya, anpil inivèsite ak lekòl mete sou nèt la kou pou etidyan yo, konsa yo pa bezwen deplase pou etidye. Nouvo mòd aprantisaj sa vale terin pandan kowona.

Li komanse ranplase modèl ansyen an ki se yon profèsè epi ak yon 20 a 50 elèv. Ak teknoloji kounia, profesè a jis mete kou a sou nèt la konsa plis pase 1000 edidyan ka wèl.

Si edikasyon jodiya an Haiti pa konpran inpòtans teknoloji, etidyan nou yo pap ka rivalize ak lòt etidyan intènasyonal yo, e si entrepriz yo pa en liy, entrepriz sa ap rete li disparèt.  nan sens sa fòk yo inplike teknoloji nan edikasyon an. Mete antrepriz yo en liy.Paske tout bagay repoze sou teknoloji, ke se swa pou fè resèvasyon pou avyon, achte sou Amazon oswa sou yon lòt sit.

Teknoloji se you bon zouti pou edew avanse nan lavi profesyonèl ou, ki experyans ou ak teknologi? Pataje avèk nou nan komante.

Article précédent Article suivant

  • Akasantech Infos
Commentaires 0
Laissez un commentaire
Nom:*
Courriel:*
Message: *
* Requis